Ydelser

Ydelser hos inuplan

Vi er et grønlandsk selskab der driver rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor bygge- og anlægsbranchen, miljø og natur. Vi yder rådgivning på de hyppigst forekommende opgaver i forbindelse med planlægning og gennemførelse af byggerier, infrastrukturanlæg, værker, energi- og vandforsyning, miljø og natur i Grønland, herunder:

Vores Ydelser

Boligbyggeri
Institutioner
Byggemodning omfattende veje, rundkørsler og kloakledninger
Forsyningsanlæg f.eks. elværker og vandkraftværker
Infrastrukturelle anlæg, som
lufthavne og havneanlæg
Miljøhandlingsplaner, affaldshåndtering, spildevandsplaner, jordforurening.
Myndighedsplaner og tilladelser for miner og infrastruktur.
Bygherrerådgivning, ideoplæg, projekteringsledelse, udbud og kontrahering, byggeledelse og tilsyn.

Referencer

Anlæg og Infrastruktur
El arbejder
Energi, værker og vedligehold
Energi, VVS og ventilation
Konstruktioner
Miljø og Natur
Planlægning og bygherrerådgivning
Renovering og vedligehold
Scroll to Top