Om inuplan

Om inuplan

Inuplan er en selvejende virksomhed med personlige aktionærer, der alle er aktive i firmaet. Herved sikrer vi grundlaget for vor handlefrihed og uvildighed i forhold til vore forretningsforbindelser.

Vi er ca. 40 medarbejdere fordelt i Nuuk, Qaqortoq, Ilulissat og i Danmark.

Vor virksomhed er bygget op omkring en fast medarbejderstab, der gennem løbende faglig udvikling medvirker til at højne firmaets samlede vidensniveau og effektivitet. Derudover har vi gennem en årrække taget i mod ingeniørpraktikanter fra såvel Grønland som fra Danmark. Dette er sket for dels at udbrede kendskabet til arktisk teknologi og de særlige grønlandske forhold, dels for at kunne rekruttere nye medarbejdere.

Medarbejderne har en gennemsnitlig anciennitet for opgaver i Grønland på ca. 15 år.

Vores nyansatte medarbejdere bidrager med til at give inuplan den seneste viden indenfor arktisk teknologi, og vores senior medarbejdere bidrager med praktisk erfaring.

Scroll to Top