CSR i inuplan

inuplan og samfundsansvar

For Inuplan er det naturligt at tage medansvar for det grønlandske samfund og miljø, som vi er en integreret del af. Vores samfundsansvar handler både om vores egen arbejdsplads og om den påvirkning, vi har gennem vores rådgivning, øvrige aktiviteter og interaktion med andre virksomheder, organisationer og myndigheder.

Vores politik for samfundsansvar har fire fokusområder som er særligt relevante for os.

Medarbejdertrivsel og arbejdsmiljø

inuplans medarbejdere skal have et godt og sundt arbejdsliv – også når der er travlt.

Vi arbejder for at skabe en sund og holdbar balance mellem arbejde og fritid som tager hensyn til den enkeltes trivsel og sundhed i hverdagen.

Vi arbejder for at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som giver den enkelte de bedst mulige forudsætninger for en god og produktiv arbejdsdag.

Sikkerhed er en prioritet for os – og vi lægger vægt på at sikre at vores medarbejdere altid har det relevante udstyr og den nødvendige viden til at undgå ulykker og skader.

 

Miljø og klima (energieffektivisering)

Vores egne kontorer, boliger og bygninger tager mest muligt hensyn til miljøet og være så energieffektive som muligt inden for de rammer, vi har i Grønland.

Miljø og klimahensyn indgår som en naturlig del af vores rådgivning så snart det er relevante – både konkret i projekter og mere generelt i forhold til den bredere debat.

 

Kompetenceudvikling og uddannelse

– Viden og kompetencer er grundstenene i vores virksomhed. Det skal derfor udvikles, styrkes og bruges kontinuerligt.

For Inuplan er det vigtigt at være med til at uddanne fremtidens ingeniører, og vi arbejder derfor på at skabe gode og interessante rammer for praktikanter (og elever) og give dem mulighed for at videreudvikle sig.

Vores medarbejderes kvalifikationer og faglige udvikling er central for vores succes. Derfor arbejder vi med at sikre en kontinuerlig kompetenceudvikling af vores kernestab.

Vi har en rolle at spille i forhold til at inspirere grønlandske børn og unge til at interessere sig for de naturvidenskabelige fag og vælge tekniske uddannelser. Det gør vi gennem forskellige aktiviteter som undervisning, foredrag og konkrete projekter.

Vi anerkender at vi har rolle at spille i forhold til at skabe en bæredygtig udvikling af det grønlandske samfund. Vi bidrager derfor med viden og kompetencer i de sammenhænge, hvor det er relevant både i den bredere debat og i mindre fora.

 

Involvering i lokalsamfundet

Vi ønsker at understøtte lokalsamfundet og lokale aktiviteter, og sponsorerer derfor løbende aktiviteter og projekter, der drives af medarbejdernes engagement og/ eller er sammenhængende med Inuplans kernekompetencer.

Om inuplan

Medarbejdere
Bestyrelse
Organisation
Kontakt
Scroll to Top